Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk geheel vernieuwd

Cover_Auteursrechtgids
onder andere de invoering op 1 juli 2015 van de Wet auteurscontractenrecht maakte een herziening van de auteursrechtgids uit 2005 noodzakelijk

Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant? Wat zijn de valkuilen bij een exploitatieovereenkomst? Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Een selectie van vragen die worden beantwoord in de recent verschenen ‘Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk’ van auteur Michel Frequin. De gids is voor de praktijk geschreven, ook toegankelijk voor de juridische leek en een handig hulpmiddel in de gecompliceerde wereld van het auteursrecht.

Herziening auteursrechtgids 2005

Al in 1999 schreef Michel Frequin samen met professor Hendrik Vanhees de ‘Auteursrechtgids voor Nederland en België’. In 2005 verscheen de ‘Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk’. Michel Frequin is bedrijfsjurist. Hij werkte als beleidsadviseur in de uitgeverijbranche (Nederlands Uitgeversverbond en Elsevier) en als directeur van een collectieve beheersorganisatie. Momenteel is hij directeur van de branchevereniging voor collectieve beheersorganisaties (VOI©E). In 2015 bleek  zijn auteursrechtgids uit 2005 aan herziening toe. Natuurlijk door de digitale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het auteursrecht. Maar er was meer veranderd. Op 1 juli 2015 werd de Wet auteurscontractenrecht in Nederland ingevoerd, een belangrijke aanpassing van de Auteurswet. Deze wet beoogt de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten die betrekking hebben op auteursrechten en naburige rechten. De wet heeft bijvoorbeeld ingrijpende gevolgen voor de relatie van een auteur met zijn uitgever. Ook nationale en Europese jurisprudentie vroegen om een volledig nieuwe auteursrechtgids.

Auteursrechtgids + website

Frequin heeft daar gedurende 2015 aan gewerkt. Aan de opzet van de auteursrechtgids heeft hij in de 2015-versie niet veel gewijzigd. Het boek is een echte praktijkgids met voorbeelden, checklists, bouwstenen voor een exploitatiecontract, voorbeeldbepalingen en praktische tips voor het opstellen van een overeenkomst. Het boek is bedoeld om de lezer wegwijs te maken in het Nederlandse auteursrecht en naburig recht. Anders dan eerdere versies is nu een website aan de gids gekoppeld, waar de lezer de actuele ontwikkelingen kan volgen. De gids is geschreven voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten: makers, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en/of producenten, ondernemers die gebruik maken van auteursrechtelijk beschermde werken, advocaten, ambtenaren en volksvertegenwoordigers.

Voor uitgevers is het boek een must-have. Voor € 39,95 zijn zij weer up-to-date en krijgen ze een begrijpelijke set handvatten voor het maken van contracten en beleid. Sterke eigenschappen van het boek zijn de praktische insteek en heldere taal. De bestelcode van het boek bij Sdu Uitgevers is: 9789012396707.

Erik Timmermans
directeur Informatiecentrum Papier en Karton

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *