Testosteronhonden inzetten om agressie te voorkomen?

Gepubliceerd op

De Nieuwsgolf is weer afgevlakt. Er zijn nog wat achterhoede gevechten over de vraag of NPO de opdrachtgever kan zijn van een onderzoek naar de misstanden bij De Wereld Draait Door (DWDD voor intimi). Wie zich zorgen maakt over de kans van belangenverstrengeling en eigen-straatje-schoonvegen is een kniesoor.

De Grote Golf van Hokusai


Dat je aarzelt om in te hakken op een topprogramma dat een commercieel topsucces is, is begrijpelijk. Een topprogramma? Over smaak valt niet te twisten, maar ik ben al snel afgehaakt, weinig gecharmeerd als ik was van de hitserige presentatie van Matthijs van Nieuwkerk, die van BN-er uitgroeide tot een ster met een navenant ego en dito inkomen. Een perfectionist, las ik, die veel van zijn medewerkers schoffeerde om zijn eigen doel te bereiken. Kort lontje. Arme Matthijs, kon de druk van de topsport, dag in dag uit, niet meer aan. Ging door het lint, werd op z’n Indonesisch gezegd ‘mata gelap’.


De Nieuwsgolf voorbij.
De grote nieuwsgolf is voorbij. Jammer voor al die praattafels die nu op zoek moeten gaan naar nieuwe schandalen waarmee ze avond na avond kunnen vullen.
Hoe zit dat eigenlijk met dat grensoverschrijdend gedrag? Hoe komt dat? Zijn daar soorten in?


Grensoverschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag is het gedrag van mensen die (onbevoegd) over een grens heen gaan. Dat doen smokkelaars ook. Die worden dan bij landsgrenzen gecorrigeerd door ambtenaren, douanes.

Onbedoeld effect van heilig geloof in de zegeningen van de chemie


Ik onderscheid drie soorten grensoverschrijdend gedrag:
1 seksueel ongewenst gedrag, ‘sexual harassment’, gedreven door wellust. In alle opzichten ontoelaatbaar.
2 ego versterkend gedrag, (narcisme?)
3 topsport, een ultieme teamprestatie beogend.
Voorbeelden van deze vormen: Trump, mogelijk een combinatie van 1 en 2, Matthijs van Nieuwkerk, die je zou kunnen zien als een combinatie van 2 en 3. De rode draad door alle drie vormen is machtsoverwicht, ongelijke machtsverhoudingen uitmondend in agressie, fysiek en/of mentaal.

Agressie: hard tegen hard, kan ook

Machtsoverwicht.
In veel artikelen over het probleem DWDD valt regelmatig de term ‘topsport’. Ik kan me daar iets bij indenken. Bij topsport, individueel of teamsgewijs, is het hoogste dat je kan bereiken, een gouden plak. Dat is een gemeenschappelijk doel dat een gemeenschappelijke inspanning vereist van coach en sporter. De tolerantie voor grensoverschrijdend gedrag (bijv. het schreeuwen van van Gaal) zou hierbij wat hoger kunnen liggen dan bij DWDD. Een uitzondering geldt hier, mijnsinziens, voor jeugdige topturnsters die nog niet beschikken over een adequaat defensiemechanisme en die niet zelden ook nog eens onder druk worden gezet door overambitieuze ouders!

Rolmodel voor een testosteron hond


Testosteronhonden inzetten.
Hoe zou je grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen? Voorkomen dat het tot een uitbarsting komt, door het te zien aankomen? Hoe zou je de opbouw van het agressieniveau kunnen monitoren? Hoe zou je de agressor in ‘statu nascendi’ tijdig kunnen ontmaskeren?
Het schijnt dat het zweet van agressors anders ruikt dan dat van evenwichtige personen. Meer testosteron bevat dan dat van vredelievende mensen (testotedrose). Dat zou betekenen dat speciaal opgeleide testosteronhonden zouden kunnen worden ingezet om verdachte organisaties (één melding is al genoeg) systematisch te monitoren om zó escalaties te voorkomen. Dat gebeurt immers bij de landsgrenzen ook door de inzet van drugshonden. Voorkomen is beter dan genezen, toch? Enfin, ik hoor het wel, of mijn “hypothese” wel of niet klopt.


De bottom line: goede leiders zoeken.
Waar het op neerkomt is dat je gewoon goede leiders moet hebben. Leiders die leiden op basis van gezag. Niet halfbakken gestresste schreeuwers. Breedbek kikkers die zichzelf overschatten. Zogenaamde sterke leiders.
Zoals ik al eens schreef:
“Sterke leiders zijn vaak onbescheiden. Zorgen goed voor zichzelf. Maken vaak gebruik van machtsmiddelen om mensen te beïnvloeden. Belonen slippendragers en bestraffen rebellen. Reageren met agressie en bedrog als hun positie bedreigd wordt. Zijn minder bereid om informatie met de groep te delen. Ze hebben een hoge dunk van zichzelf en belonen zich navenant”.

Elizabeth I, prototype van een gezaghebbende leider


Regeren met gezag.
“Leiders die leiden op basis van gezag zijn vaak bescheiden. Zij zijn een bron van wijsheid, inspiratie en sociale verandering. Zij geven het voorbeeld, leiden met visie, wijsheid, bescheidenheid en onbaatzuchtigheid. Ze zijn dienstbaar, domineren niet en zijn niet op eigen roem uit. Ze zijn empatisch, leiden met wederzijds respect en hechten niet aan een royale beloning. Ze zijn vaak sober en integer”.


Dus, wees paraat!
Houd de sterke leiders in de gaten en kom tijdig in actie als er iets mis dreigt te gaan. Volg de raad van George Harrison en Leon Russell: “Watch out now, take care. Beware of greedy leaders. They take you where you should not go“. (Concert for Bangladesh 1971/72).
Huur eventueel een testosteronhond in.
Succes ermee.


Edwin Kisman
Wat vond je van deze column?

Een nieuw begin

Gepubliceerd op

Uithuilen en opnieuw beginnen”, de titel van het lied van Wim Kan tijdens zijn oudejaarsconference 1960, op de drempel van 1961, kreeg daarna vleugels.
Vakblad” stond ook voor een drempel en stopte. Maar uithuilen? Niet gedaan, er is in de afgelopen negen jaar heel wat gepubliceerd. Door vaste columnisten en gastschrijvers. Opnieuw beginnen? Ja, we gaan “waardig over de drempel”. “Vakblad” gaat door onder de naam “Invalshoek”.

Een nieuw begin. Welkom InvalshoekVakblad.info stopt
Vakblad.info is gestopt na negen jaar waarin 238 columns en berichten werden ‘gepost’. Reden, de mede-oprichter van Vakblad, Eric Ravestijn ( de andere oprichter was Hein Bronk), neemt voor onbepaalde tijd een sabbatical. Trekt zich (voorlopig) terug als redacteur en schrijver. Ik neem het stokje over, alleen. Blijf columnist en redacteur, eventueel bijgestaan door gastauteurs.

Vaarwel Vakblad. Bye byeTerugblik Vakblad
Vakblad.info was de digitale opvolger van het tijdschrift Vakblad dat aanvankelijk, in 1994, een nieuwsbrief (“NOTU-vaknieuws”) was van de Afdeling Vaktijdschriften van de toenmalige NOTU. Zij werd in 1996 uitgebouwd tot een tijdschrift. Dat werd in 1999 door Eric overgenomen en ondergebracht in zijn uitgeverij FolioDynamica. Tijden veranderden. De printversie eindigde in 2005 en werd digitaal herboren in 2013. Ik kwam erbij in 2015, als columnist. In 2015 vonden eerst een herstart (na een jaar radiostilte) en vervolgens een domeinverhuizing plaats.


Ik heb veel Apocalyptische columns geschreven.
Over de mens die net als lemmingen onbevreesd naar de afgrond loopt
.
Niet te stuiten.


Invalshoek
Ik blijf columns schrijven onder de nieuwe naam Invalshoek. Mijn bijdragen richtten zich aanvankelijk op het maken van tijdschriften. Ik had daarover ook al in het printmedium Vakblad geschreven. Allengs verschoof mijn focus naar algemenere onderwerpen, ontwikkelingen in maatschappij en technologie. Waarbij actualiteit bezien vanuit een andere, hopelijk verrassende, invalshoek de maat was. Een andere “Invalshoek”.


Favoriete onderwerpen
Favoriete onderwerpen werden voor mij, onder andere, de chaos bij de Nederlandse overheid die ik afzette tegen soepele situatie in Estland. De onvermijdelijke Apocalyps die ons te wachten staat, tenzij….Het vaak complexe en onbegrijpelijke taalgebruik van overheid, banken en rechtspraak, “klare taal” alstublieft. Complexiteit versus eenvoud. De noodzaak om nieuws te mijden, de informatie ‘overload’. Het proactief handelen versus reactief, het daarmee samenhangende uitstelgedrag (‘procrastinatie’). Enzovoorts, enzovoorts…
In de loop van acht jaar heb ik 170 columns in Vakblad geschreven, zo’n 20 per jaar.

Wat betekent het in de praktijk?
De volledige inhoud van Vakblad is voortaan te vinden op “Invalshoek”. Hergebruik, duurzaam, ‘green washing’? Nee, gewoon het voorkomen van kapitaalvernietiging.
Wat betekent het in de praktijk? Lezers die Vakblad.info nog bezoeken worden automatisch doorgelinkt naar Invalshoek.org. Hetzelfde geldt voor links die in vroegere columns zijn opgenomen.
De rubriek “Masterclasses” verdwijnt. De columns die eronder gegroepeerd waren bestaan nog en zijn terug te vinden via de zoekfunctie op de Homepage. De columns van Eric zijn voortaan te vinden onder “Gastauteurs”.
De aankondigingen van nieuwe ‘posts’ blijven op MailChimp verschijnen.

De cartoonist die mindmappend op ideeën komtTekst beeld synergie
Toegevoegd wordt een rubriek “Cartoons”, waarin een aantal van mijn cartoons zijn opgenomen. Mijn schrijven en tekenen hebben het associatieve denken gemeen. Synergie tussen tekst en beeld.
Ik ben al tijdens mijn studie begonnen met het tekenen van cartoons voor kranten ( Algemeen Handelsblad, Parool, Vrije Volk) en tijdschriften. Heb daarna mijn achtergrond (chemie) gebruikt bij de visualisering van chemische principes en begrippen in (20) chemielesboeken voor het VWO. Ben daarna blijven doortekenen, ook in mijn Vakblad columns. Vandaar de opname van de rubriek “Cartoons” op deze site.

Toekomst
Ik heb het vaste voornemen in “Invalshoek” te blijven schrijven. Onderwerpen genoeg, met dank aan onze overheid. Nietwaar?
Write you later alligator

Edwin Kisman

Wat vindt u van dit bericht over de wisseling van de wacht?

13

Hoe vooroordelen en willekeur de kwaliteit van beslissingen kunnen aantasten.

Gepubliceerd op
Daniel Kahneman

Aan een beslissing gaat een beoordeling vooraf. Een appreciatie van een situatie of probleem. Die kan, volgens de psycholoog Daniel Kahneman, individueel, op twee wijzen tot stand komen, intuitief of rationeel. De intuitieve route kent veel storingen, onder andere door vooroordelen. Er is echter nog een andere oorzaak van fouten: ruis. Het nieuwe onderzoeksgebied van Kahneman.