Toeval, of toch niet?

Gepubliceerd op

Ik dacht toevallig net aan je”, zegt een goede vriend of vriendin tegen je als je die opbelt.
Er zijn mensen die dan opmerken dat toeval bestaat. ‘Niks telepathie of zoiets. Allemaal onbewezen. Gewoon flauwekul’, hoor je dan zeggen.

Telepatisch communiceren
Toch zijn er veel goed gedocumenteerde gebeurtenissen en correct uitgevoerde verificatie-experimenten op dit gebied beschreven, waarbij zuiver toeval werd uitgesloten.
Zo heeft onderzoek door Guy Lyon Playfair aangetoond, dat eeneiige tweelingen telepathisch met elkaar communiceren.

Evolutionair gegeven
De bioloog Rupert Sheldrake beschouwt telepathie als een evolutionair gegeven, dat te maken heeft met sociale banden, zoals die voorkomen in vluchten vogels, scholen vissen en kudden landdieren. Zijn experimenten tonen aan dat mensen, die een hechte band met elkaar hebben en die elkaar niet vaak spreken, duidelijk beter kunnen voorspellen wanneer ze door ‘de ander’ gebeld worden, dan berekend op basis van zuiver toeval.
Ook van honden is bekend dat zij laten merken te ‘weten’ wanneer hun ‘baasje’ thuiskomt, ook al is dat niet steeds op dezelfde tijd.

Toch telepathie dus?
Het gevoel dat iemand naar je kijkt, terwijl je die persoon niet kunt zien, is ook een ervaring die je vast wel kent.
Je draait je om en je ziet inderdaad iemand die naar jou staart. Alsof we een ‘zesde zintuig’ hebben om zoiets waar te nemen.
Dat ook hier veelal geen sprake is van puur toeval is eveneens door Sheldrake experimenteel aangetoond.

Henk van ’t Klooster

Bronnen
Guy Lyon Playfair, 2004
Rupert Sheldrake, 2003

Wat is toeval eigenlijk?
Kort college door Prof dr. Sylvia Wenmackers, Universiteit Vlaanderen
YouTube