De Klare Taal Compagnie

Klare taal blijft een heet hangijzer. ‘t Gesprek tussen overheid en volk blijft moeilijk. Nog steeds worden wollige folders en brieven waar maar een halve hond iets van begrijpt  naar burgers gestuurd. Ondanks jarenlang geprobeer om daar verandering in te brengen.

Direct Duidelijke Brigade
Een nieuwe poging wordt ondernomen. Ik citeer uit een artikel van Peter Winterman in het AD van 23 okt. 2019
Kabinet vindt eigen communicatie lastig te snappen: 100 taalexperts ingezet.
Het kabinet stelt een brigade van honderd taalexperts aan om brieven van de overheid begrijpelijker te maken. De taalcoaches trekken het land in om ambtenaren te helpen bij het schrijven van duidelijkere teksten.”
Er wordt voor één jaar € 3 mln uitgetrokken voor een Direct Duidelijke Brigade. Gemiddeld € 30.000 per coach.

Tussen twee haakjes: een brigade is een eenheid van 3.000- 5.000 (m/v), onder leiding van een brigadegeneraal.  Een eenheid van 70-250 (m/v) is een een compagnie. Kapitein Raymond Knops (BZ, nee niet defensie) compagnies commandant dus, geen brigadegeneraal.
Daar begint het al: geen onklare taal maar wel nepnieuws.

Onbegrijpelijke conversaties
Dat komt volgens Japke-d. Bouma, taalcriticus bij NRC, aangeschoven bij Pauw op 23 october, doordat ambtenaren onderling in onbegrijpelijke taal converseren. En die taal vervolgens toepassen bij communicatie naar het grote publiek.
Wat dan? Voortaan onderling communiceren in “begrijpelijke taal”? Bedoeld wordt, voor het volk duidelijke taal. Nee dus, ambtenaren denken, spreken en schrijven in hùn jargon en begrijpen elkaar. Maar ze moeten naar buiten toe hun gedachtenwereldje wel vertalen naar Direct Duidelijke Taal. “Denk als een lezer” is in deze blog al vaker geponeerd.
Het is te vergelijken met vaktijdschriften, waarin de auteurs zich tot hun vakbroeders richten. In vakjargon. Daar past geen Jip en Janneke stijl in.

Denk als een lezer
Als die lezer “het volk” is, moet de vakbladauteur zich wel aanpassen. Nogmaals “Denk als een lezer”. Het is overigens flauw alleen de ambtenaren onder de loep te nemen. Er zijn legio voorbeelden in andere sectoren. Over Klare Taal heb ik al vaker geschreven. Zie de blogs.

Bankspeak? Denk als een lezer -27 april 2018
Courtspeak? Denk als een rechter – 2 mei 2018
Financespeak: klare taal graag,denk als een geldlener – 22 mei 2018

Op naar de “Klare Taal Guerilla”.

Edwin Kisman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *