Internationale vaktijdschriften

Vakblad voor échte melkveehouders

Een cadeautje van AgriMedia in de post: het eerste nummer van Elite, vaktijdschrift voor melkveehouders. Uitgeverij AgriMedia uit Wageningen treedt op als uitgever. Ik zeg bewust ’treedt op’ omdat Elite een internationaal vaktijdschrift is. Het ‘origineel’ komt van de Duitse uitgeverij Landwirtschaftsverlag Münster; vrij vertaald: een ‘agrarische uitgeverij’. Landwirtschaftsverlag Münster schijnt de grootste Europese landbouwuitgeverij te zijn, met ruim dertig online- en printmedia. Zoals uit de samenwerking met AgriMedia al blijkt, beperkt het uitgeven zich niet tot Duitsland; uit de titellijst kan geconcludeerd worden dat ook voor de Oostenrijkse- en Poolse agrariër wordt uitgegeven—wellicht ook voor doelgroepen in andere Europese landen. Het spectrum is daarbij breed: niet alleen titels waarbij uit de naam al valt af te leiden dat het zich tot professionals richt—zoals bijvoorbeeld Fleischrinder Journal en Milchrind—maar ook titels als Landlust en Reiter und Pferde in Westfalen; titels die zich naar mijn gevoel ook op de niet-agrarische lezer richten. In het rijtje titels kom ik namen tegen waarvan ik een Nederlandse tegenpool ken; het roept de vraag bij mij op of die titels—die ik altijd als ‘Nederlands’ bestempelde—misschien ook via internationale samenwerking tot stand komen. Weer iets om uit te zoeken!

Elite

AgriMedia zelf geeft vijftien online- en printmedia uit en valt daarom ook in de categorie groot. De uitgeverij spreekt zelf over techniek- en dierentitels. AgriMedia is ook facilitair uitgever (‘mediapartner’) van verschillende kennisinstellingen—zoals de Universiteit Wageningen—en brancheverenigingen.

De opmaak van Elite oogt fris en verzorgd. De koppen van de artikelen maken duidelijk dat zij door en voor professionals geschreven zijn. In de redactionele onderwerpen van dit eerste nummer krijgt het dier veel aandacht; dat blijkt ook uit de coverfoto. Daarnaast zijn er artikelen over bedrijfsvoering en economie—niet zo gek met de huidige crisis rond de melkprijs. De pagina’s van Elite bevatten veel grafieken en tabellen. Dat zal zeker bijdragen aan de toegankelijkheid van de artikelen. Elite gaat zes keer per jaar verschijnen.
Het gedrukte medium Elite heeft—voorzover mij bekend—nog één directe concurrent: Melkvee Magazine van Agrio uitgeverij. Andere vaktijdschriften met melkveehouderij als onderwerp—zoals KoeVisie van Reed Business en de corporate magazines van de grote melkverwerkende bedrijven—ruimden lang geleden al het veld.

“Vakblad voor échte melkveehouders”, zegt de ondertitel. Er zal wel over nagedacht zijn, maar ik blijf elke keer weer ‘haken’ achter het woordje ‘échte’. Zijn er onechte melkveehouders? Hobbyboeren misschien; mogen die geen kennis nemen van de inhoud van Elite? Wanneer ben je een ‘échte’—met streepje op de eerste ‘e’—melkveehouder? Misschien is het bedoeld als waarschuwing: wie de cover omslaat moet wel weten wat het betekent om melkveehouder te zijn. Als uitgever zou ik blij zijn met iedereen die een abonnement neemt; melkveehouder of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *