Nieuwe doelgroepen

‘Alweer een nieuw blad’, zult u wellicht op het eerste gezicht zeggen. Dat lees ik in het redactioneel van het eerste nummer van Landbouwmechanisatie. 64 jaar later opent hoofdredacteur Herman Suichies het eerste editorial van MedZ met: ‘Alweer een nieuw medisch blad’, hoor ik u denken. Beide redacties lijken zich haast te verontschuldigen voor het resultaat van hun arbeid: zij vonden een nieuwe doelgroep en publiceerden vervolgens vakinformatie voor die doelgroep.

Nieuwe doelgroepen:
Landbouwmechanisatie, MedZ en
Tijdschrift voor Curatoren


Landbouwmechanisatie startte in 1950 als officieel orgaan van de Stichting “Mechanisatie-Centrum”. Deze stichting stelde zich ten doel voorlichting te geven ter bevordering van een doelmatige mechanisatie in de landbouw. Ir. C. (Kees) Staf, toenmalig directeur-generaal van de Landbouw en voorzitter van de stichting, verwoordt het in zijn voorwoord in het eerste nummer zo: “Thans wordt Nederland nog gesteund door de Marshallhulp. Wanneer deze tot het verleden zal behoren. moet Nederland zijn export vergroot hebben, wil het zijn huidige levensstandaard kunnen handhaven. De landbouw zal zijn aandeel hierin moeten bijdragen. Een der aan te wenden middelen is een op de juiste wijze uitgevoerde mechanisatie van de landbouw.” Dat verklaart de oprichting van de stichting en het verschijnen in 1950 van Landbouwmechanisatie.

Ook bij het ontstaan van MedZ speelt de overheid een—dit keer negatieve—rol. MedZ is een uitgave van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Deze vereniging kwam tot het initiatief MedZ te starten omdat zij zich niet—in ieder geval onvoldoende—gehoord voelen in de wijze waarop hun professie en de inrichting van de huisartsenpraktijk vorm krijgt en steeds van vorm verandert.
Suichies schrijft: “Sinds 2006 zijn het naast de minister van VWS, vooral de zorgverzekeraars die bepalen hoe de gezondheidszorg in ons land wordt georganiseerd. Zij bepalen de inhoud van de contracten waarbij je als huisarts mag tekenen bij het kruisje.” En verderop in zijn editorial: “De redactie van MedZ zal haar uiterste best doen het blad zo te vullen dat het u motiveert en inspireert. Vanuit de overtuiging dat huisartsgeneeskunde een prachtig vak is, dat beschermd moet worden tegen wezensvreemde dwingende invloeden van buiten af.”

Naast nieuwe doelgroepen, zijn er binnen bestaande  doelgroepen niches te vinden.
Een voorbeeld daarvan is misschien het Tijdschrift voor Curatoren van Uitgeverij Den Hollander. Op de website van de uitgeverij lees ik: “Uit onderzoek is gebleken dat er onder curatoren behoefte bestaat aan een juridisch vakblad voor de curator. Geen van de reeds bestaande bladen op het gebied van het insolventierecht in ruime zin richt zich namelijk op de taak die een curator moet vervullen.” Goed gezien van Uitgeverij Den Hollander!

Aan de slag!
Ik hoop met de voorbeelden hierboven duidelijk te maken dat er telkens weer nieuwe doelgroepen ontstaan. Door invloeden van buitenaf; door ‘de overheid’—zij het dat haar rol in beide situaties anders is; door de economische omstandigheden; door nieuwe producten (iPad Magazine) en gebruikersgroepen.

Ik hoop ook dat deze voorbeelden u aanzetten tot nadenken over de mogelijkheden in uw markten, of in voor u nu nog nieuwe markten. Succes!

Eric Ravestijn

Snelle rekenaars hebben al ontdekt dat Landbouwmechanisatie deze maand 65 jaar bestaat. Dat jubileum werd door uitgeverij AgriMedia gevierd met een fraai jubileumnummer en de integrale herdruk van het eerste nummer. Proficiat!

Ik schreef eerder over het vinden van nieuwe doelgroepen. Lees “NWST NeWSTories blijft niches vinden” uit september 2013.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *