Hoe vind ik de weg in mijn vakblad?Het zoeken begint op de cover

Zodra een lezer een vakblad ter hand neemt of online de ‘replica’ opent, gaat ie op zoek naar informatie die hem interesseert. Daartoe aangezet door wat hij op de cover ziet.
Vakbladlezers zijn drukbezette professionals. Zij hebben weinig tijd en willen daarom snel de weg in hun vakblad kunnen vinden. Dat betekent dat effectieve navigatie een vereiste is. Een vakblad is geen bladerblad.
De redactie is hem daarbij behulpzaam door hem een navigatiehulpmiddel aan te reiken, in de vorm van een kruimelpad dat begint bij de cover, loopt via de inhoudsopgave en eindigt bij een artikel.

Lage prioriteit
De cover van een vakblad is een kwetsbaar onderdeel van het blad. Het is dáár waar de krimpende marges van de uitgeverijen het meest zichtbaar worden. Was het vroeger niet ongebruikelijk dat de covers bij vakbladen werden gemaakt in teamsessies met de redactie, ontwerper en fotograaf (‘coverconference’), nu worden ze naar het lijkt in een uurtje door een (eind) redacteur bedacht. De databank van stockfoto’s wordt geraadpleegd, er wordt al dan niet een tekstje bijgeschreven en klaar is Kees. Confectie.
Men realiseert zich te weinig dat de cover het gezicht van het blad is, de weerspiegeling van de identiteit. De trigger voor lezers om het blad open te slaan.
De eerste indruk is méér dan een daalder waard. Zij belooft de lezer wat die van het nummer kan verwachten. De potentiële lezer denkt: What’s In It For Me ? ( WIIFM). Dat vereist méér informatie dan alleen een coverfoto. Méér ‘aankeilers’ verhogen de WIIFM-factor.

Méér aandacht
Er moet dus méér aandacht en méér tijd aan de cover worden besteed, en daarvoor moet, als het gevoel en het talent bij de redactie ontbreekt, iemand worden ingehuurd.
Wat betreft het beeld: meer maatkleding, minder confectie. Een stap in de goede richting is al een verandering van de ‘mindset’, een groter besef van het belang van de cover. Ook al is een vakblad zelden in de kiosk te vinden en is het evenmin afhankelijk van losse verkoop.

Regelmatig evalueren
Eigenlijk zouden redacties van vakbladen regelmatig (maandelijks?) korte sessies moeten houden waarin zij hun eigen covers en die van concurrenten bekijken om zo tot systematische en duurzame verbetering te komen. Zie ook de blog “APK ook nodig voor tijdschriften“.

Paginanummers bij vakbladen
Paginanummers op de cover zijn bij vakbladen cruciaal. Ze zijn het startpunt van een efficiënte navigatie. Kostte het vroeger (vóór het DTP tijdperk) veel moeite om na het indelen van het blad nog paginacijfers op de cover te zetten, nu is dat geen probleem meer.

En ook bij dagbladen
De noodzaak van goede wegwijzers voor snelle navigatie geldt ook voor dagbladen aldus Sjoerd de Jong, de ombudsman van de NRC. In zijn krant van 27 oktober jl schrijft hij “dat kranten in de slag om de drukbezette lezer steeds meer nadruk zijn gaan leggen op toegankelijke presentatie en vormgeving”. Je ziet het bij de NRC, de Volkskrant, Trouw en ook het vernieuwde Financieele Dagblad, dat op 10 september werd gepresenteerd.

Opvallende elementen zijn bij alle drie: aankeilers op pagina één, hiërarchie daarin en verwijzende paginanummers. Het fD voegt daar op de pagina’s 2 en 3 nog een strip aan toe, met verwijzingen en uitleg.
Dat was drie jaar geleden wel anders, zie mijn blog “Spoorzoeken in de Volkskrant”. Nu hebben ze het keurig voorelkaar!

Anders dan bij publieksbladen
Bij publieksbladen en ‘general interest’-bladen speelt een ander argument. Visuele en tekstuele lokkers op de cover, moeten van kijkers kopers maken. Thuis het blad openslaan en rustig doorbladeren. Ontspannen vrijetijdsbesteding. Hierbij geen paginacijfers op de cover, wel in de inhoudsopgave. Toch zouden paginanummers op de cover ook bij deze bladen een nuttige functie kunnen vervullen.

De cover: startpunt navigatie
In deze post bekijken we de cover van enkele vakbladen vanuit de invalshoek ‘navigatie’. In volgende posts zullen de inhoudspagina en het artikel aan de orde komen. We hebben deze VakbladScan aangekondigd in onze blog van 15 october 2018: “Hoe goed is je blad,..?“.
Uit het ruime aanbod vakbladen hebben wij een vijftal uitgezocht waarvan wij hier de cover bespreken. Gemakshalve beschouwen we bladen die een bepaald vakgebied bestrijken als vakblad, hoewel het vaak moeilijk is vast te stellen of de inhoud nuttig en praktisch toepasbaar is voor de doelgroep, twee belangrijke criteria. Bij sommige bedrijfs- en organisatiebladen is dat twijfelachtig. Verenigingsbladen, die zich richten tot een bepaalde beroepsgroep, zijn o.i. ook vakbladen.

Beoordeling
De cover moet een voorproefje van de inhoud geven. De belangrijkste artikelen worden er op aangekondigd met duidelijke paginanummers en een duidelijke hiërarchie. De redactie die z’n lezers kent, weet immers wat belangrijk voor ze is, wat belangrijker is, wat nog belangrijker en wat het belangrijkst is. Die hiërarchie, moet de lezer op de cover en de inhoudspagina van het blad kunnen aantreffen. Op de cover, de ‘top vijf’.
De cover moet de aandacht trekken, aantrekkelijk zijn en nieuwsgierig maken naar de inhoud. Visuele elementen spelen daarbij een rol, zeker voor de jongere generatie, verslaafd aan beeld als die is door het overvloedig gebruik ervan op de ‘social media’.
Belangrijk is de WIIFM-factor. Die slaat op het gemak waarmee een lezer als het ware in één oogopslag kan bepalen of een artikel interessant voor haar of hem is. Daarnaast is de gemakkelijke navigatie een criterium (NAV-factor) waarop beoordeeld wordt.

Verbetering, niet persé kostbaar
De bij de besprekingen gegeven suggesties voor verbetering hoeven, met uitzondering van de cover misschien, niet veel te kosten. Vaak is het een kwestie van een andere ‘mindset’ en een daaruit voortvloeiende andere werkwijze.

Onderstaande illustraties zijn te vergroten door er op te klikken.

__________________________________________________________________
[C2W], nr 10 – 2018
Vakblad voor chemie en life sciences, voor leden van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en geaffilieerde verenigingen.
Verschijnt sinds dit jaar maandelijks. Uitgever: Vakbladen.com

Het [C2W] is het blad uit de selectie waar ik een persoonlijke affiniteit mee heb. Ik ben ooit bijna dertig jaar hoofdredacteur geweest van zijn voorganger Chemisch Weekblad/ Chemisch Magazine.
De redactie maakt een prima blad. Kloek, ‘gelumbeckt’, 60 pagina’s dik, mede dankzij een frequentieverlaging begin van dit jaar.
De cover is redelijk aantrekkelijk. Toch heb ik daar enkele opmerkingen over. De aantrekkelijkheid van de cover wordt getemperd door het beeld dat zo te zien uit een beeldbank komt (Stock foto). Gladder en afstandelijker dan een authentieke foto of illustratie. Dat is heel wat anders dan in vroegere tijden toen bij de voorganger van het blad, Chemisch Magazine, het gebruikelijk was dat eens in de maand ‘coversessies’ werden gehouden waarbij de redactie, de ontwerper Jan Brinkman en de fotograaf Robbert Fels aanwezig waren. Dan werd, in een brainstorm van zo’n twee uur, de cover voor het komende nummer bedacht.
Goed is het dat er op de cover paginanummers zijn vermeld, al zijn die klein en schraal gedrukt.
Wat vetter en groter zou het de navigatiescore aanzienlijk verbeteren.

Wat kan verbeterd worden?
Originele visualisering, authentiek beeld op de omslag. Dat kan misschien niet meer door de kleinere marges in de uitgeverij, en daardoor de kostenbesparing, jammer.
En, geïntegreerd met het beeld, een ondersteunende tekst.

Meer artikelen op de cover aankeilen. De top vijf. Er is genoeg goed materiaal in het binnenwerk. Hiërarchisch ordenen.
De WIIFM factor is matig. Zou beter kunnen. “Menu op maat”, wat is dat, waar kan ik het vinden? Pagina 24-33?
In de onderstrip drie aankeilers: (1) “In dit nummer”, dat kennelijk geïntegreerd had moeten zijn met “Menu op maat” (2) “Anna Akhmanova”, een profiel van de winnaar van de Spinozapremie en (3) “Veroudering tegengaan”.
Verder weinig artikelen vermeld. Geen hiërarchie in deze aankeilers. Bij elkaar een te summier voorproefje van het nummer.

___________________________________________________________________
VNG magazine, nr 12 -2018
Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (officiële orgaan).
Verschijnt twee wekelijks. Uitgever: SDU.

De cover is aantrekkelijk, een vriendelijke Margrite Kalverboer die je aankijkt.
Veel aankeilers, een hoge WIIFM-factor.
Ze zijn gerubriceerd in categorieën: Voorpublikatie, Betoog, Thema.

Wat kan verbeterd worden?
De cover is niet direct spannend.
Jammer is de rauwe donkergrijze balk in de ‘full colour’ cover.
Geen spanning tussen full colour en tekstbalk (Thema).
Bij de aankeilers ontbreken paginanummers. Naast hoge WIIFM factor een lage navigatiefactor.
De ondersteunende tekst bij de foto is niet zo synergetisch. Naar de foto kijkend denk je. Wie is dat, dus beter is een herschikking van de regels, als volgt:

MARGRITE KALVERBOER
Kinderombudsvrouw
En daaronder haar uitspraak
‘Een pedagoog in elke gemeente’

___________________________________________________________________
Binnenlands Bestuur, nr 20-2018
Onafhankelijk magazine voor de hoger opgeleide decentrale ambtenaar en lokale bestuurder.
Verschijnt tweewekelijks. Uitgever: Sijthoff Media Groep

Goed in deze cover is dat er nog drie andere artikelen worden aangekondigd. Jammer echter dat daarbij geen onderscheid in belangrijkheid is aangebracht en dat in één adem twee onderwerpen en één categorie (“essay”) zijn genoemd.
Ook goed is dat paginanummers van artikelen worden vermeld. Die zouden beter iets groter kunnen worden geplaatst en niet diapositief in een kleurcirkel.

Wat kan verbeterd worden?
Is de cover aantrekkelijk, spannend? Een kwestie van smaak.

De redactie van Binnenlands Bestuur doet duidelijk moeite het onderwerp van het belangrijkste (?) artikel goed te visualiseren. Jammer genoeg slaagt zij daar niet helemaal in. Het ontbreekt waarschijnlijk aan een talent voor beelddenken. Binnen of buiten de redactie.

Je zou echter al tot een zekere verbetering kunnen komen door bij de gekozen foto de juiste ondersteunende tekst te schrijven. Ook zou het beter zijn geweest de bovenste regel van de tekst ( “Gemeentelijke besteding..”), de kop, in een grote letter te zetten en de tweede regel (“Inkoop verre…”), de aanvulling, in een kleinere.
Dat is echter repareren in de marge. Beter is een goede tekst te schrijven die in synergie ( 1+1=3) is met het beeld.

Meer aandacht voor de verbeelding op de cover door er meer tijd aan te besteden of door daarvoor talent in te huren. Een stap in de goede richting is je goed te realiseren (‘mindset’) wat het belang van de cover is. Het is de eerste indruk die de lezer van het blad krijgt.
Wat concreet verbeterd zou kunnen worden: (1) de keuze van het beeld en de ondersteunende tekst (2) de hiërarchie in de overige aankondigingen.
En die banners op de voet? Binnenlands Bestuur kan toch niet van de wind leven.

___________________________________________________________________
Vitale Groene Stad, nr 01-2018
Inspiratiebron voor een leefbare, groene samenleving voor overheden die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen stedelijk gebied.
Verschijnt tweemaal per jaar. Uitgever: Stichting Entente Florale Nederland ism ELBA|REC.

Is de cover aantrekkelijk? Niet erg. Spannend is zij ook niet.
Wekt zij nieuwsgierigheid? Zeker, nieuwsgierigheid naar de betekenis van de foto.

Het is niet duidelijk waar het coverbeeld op slaat. Er is geen zichtbare relatie met een van de teksten op de cover.
Aan de binnenzijde van de cover staat een verklaring voor de coverfoto: “Een saluutbatterij vuurt minuutschoten af tijdens Prinsjesdag”. Is er een artikel in het nummer over Prinsjesdag? Rechtsonder in de foto ook nog een label “De Vitale Groene Stad”. Het gras is inderdaad groen maar daarboven? Heftige luchtvervuiling door kruitdampen.

Wel goed is de aankondiging van vier artikelen: kop, korte omschrijving en een duidelijk paginanummer. Echter, geen hiërarchie in de verwijzingen. De coverfoto is een gemiste kans.

Wat kan verbeterd worden?
Een boeiend openingsbeeld dat betrekking heeft op het belangrijkste artikel en in synergie is met een ondersteunende tekst. Daarbij een duidelijk paginanummer.
En hiërarchie in de andere verwijzingen, niet in de volgorde van oplopende paginanummers maar in de aflopende volgorde van belangrijkheid.

___________________________________________________________________
Systeemtherapie, nr 3- 2018
Tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie.
Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
Verschijnt viermaal per jaar. Uitgever: Boom.

Wat kan verbeterd worden?
De cover is erg statisch ( een ‘understatement’). Niet aantrekkelijk en ook niet de aandachttrekkend. Ook systeemtheoretische psychotherapeuten hebben recht op een aantrekkelijke, boeiende, spannende cover.
De cover heeft een beetje de uitstraling van een ‘old school’ wetenschappelijk tijdschrift.
Die tijdschriften zijn echter ook meegegaan met de tijdgeest. Kijk bijvoorbeeld eens naar Science en Nature. Bovendien is Systeemtherapie geen echt wetenschappelijk tijdschrift met ‘refereed research papers’.
Zet er bijvoorbeeld een boeiend openingsbeeld op dat het belangrijkste artikel in het nummer visualiseert.
De cover is niet alleen saai. De vier tekstregels zijn ook nog eens verwarrend. Het is ook zonde dat die het hele oppervlak in beslag nemen. Een strook van 35 mm aan de bovenzijde zou voldoende zijn voor een krachtige titel SYSTEEMTHERAPIE.

Het zou al helemaal mooi zijn als ook  artikelverwijzingen op de cover aan bod zouden komen en niet op de achterkant. Met paginanummers en gerangschikt naar belangrijkheid. Misschien ga ik met deze suggestie te ver. Je moet de lezer niet meteen teveel verwennen. Bovendien, op 17×24 cm kan je niet zoveel kwijt.
In het volgende blog komt de inhoudsopgave van Systeemtherapie aan de orde.
Buckle up!

Cover: 5 navigatietips

  1. Besteed voldoende tijd aan het maken van de cover
  2. Maak de cover aandachttrekkend
  3. Kondig de belangrijkste artikelen aan met beeld en versterkende tekst
  4. Zet duidelijke paginanummers bij de aankondigingen
  5. Breng een rangorde aan in de aankondigingen

Volgende week bekijken we de inhoudspagina van de besproken vakbladen.

Edwin Kisman

_______________________________________

Evaluatie van ùw vakblad
Wilt u uw eigen vakblad evalueren? In huis?
Dat kan, met een, door ons begeleide, ééndaagse sessie bij u in uw uitgeverij.
Neem daarvoor contact op met Eric Ravestijn (eric.ravestijn@gmail.com) of Edwin Kisman (edwinkisman@gmail.com)

_______________________________________

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *