Schulden, beter voorkomen dan genezen of kwijtschelden

Gepubliceerd op

Als door de inflatie het niet meer lukt voldoende marge tussen inkomen en vaste lasten te krijgen, om bijvoorbeeld de kosten van primaire levensbehoeften op te brengen, dan dreigt het ontstaan van schulden. Daarover had ik het in mijn vorige column. Is zo’n situatie te voorzien, laat staan te voorkomen?

Voorkomen ?
Zijn schulden te voorkomen? Tot op bepaald hoogte wel. Door preventie, dat ook al in de gezondheidszorg, met name bij zorgverzekeraars, een geliefd thema is. Preventie, proactief handelen, voorkomen in plaats van cureren. Oplappen, dat moet je ook als je preventie te laat inzet. Bij schulden zie je iets vergelijkbaars.

Saneren als ’t uit de hand gelopen is

Hoe ontstaan schulden?
Schulden ontstaan als je meer uitgeeft dan je binnen krijgt, als je verder springt dan je financiële polsstok lang is. Als snoeien niet meer helpt. Maar ook door onvoorziene calamiteiten (ontslag, long covid, scheiding, faillissement), door gokverslaving of nicotine- en drugsverslaving. Elke verslaving kost geld (‘waste money’). Vaak wordt verslaving gestimuleerd door producenten (tabak) en organisaties (casino’s). Daarbij is het de reclame die de kwetsbaren de wortel voorhoudt.

Zijn schulden te voorkomen?
Wat voor preventie bestaat er voor het ontstaan van schulden? Bij kinderen door die al vroeg “geldwijs” te maken, al vroeg het besef bij te brengen van de balans tussen in en uit.
Door al op de basisschool te beginnen en door te gaan op het voortgezet onderwijs. Ook op het hoger onderwijs en universiteit kan het effect sorteren, met capita selecta, om te hoge studieschulden te voorkomen. Zo stoom je studenten ook klaar voor de maatschappij.
Nu zal de een dat beter oppakken dan de ander, dat hangt af van de persoonlijkheid. Maar als ’t niet in de ‘nature’ zit, dan kan ‘nurture’ heel wat doen.

Al bij groep 1 beginnen

Geldwijs programma’s
Er zijn al programma’s, app’s en bordspellen om kinderen geldwijs te maken. Zelfs al voor de basisschool.
Zoals “Leren omgaan met geld” van wijzeringeldzaken.nl een initiatief van het Ministerie van Financiën, met programma’s van groep 1 tot groep 8! Deze organisatie organiseert bijvoorbeeld ook “De week van het geld” van 27 t/m 23 maart 2023.
Dan is er Kids geldwijs. En een “Budgetcursus omgaan met geld” van het Nibud.
Ook de ABNAmro spant zich in o.a. met “De leukste ‘geld-app’ voor uw kind”: de app Gimi, voor kinderen tussen 8 en 13 jaar.

Verplicht vak op school
Wat jammer is aan al deze deze nuttige programma’s, is dat zij te vrijblijvend zijn. Het zou een verplicht schoolvak moeten zijn. Waardoor het een wijdverbreid effect in de maatschappij krijgt.
Op latere leeftijd zullen meer kinderen kunnen vaststellen dat “Vroeg geleerd oud gedaan” is.

Schuldenindustrie
Het “Geldwijs” onderwijs moet een ‘mindset’ creeëren, waardoor je minder leent, rekeningen niet laat versloffen, zodat die door stapeling van boetes, exploten, incassokosten en rentes kunnen vertienvoudigen. Sanering van de schuld achteraf wordt daardoor moeilijk zo niet hopeloos.
Zo wordt ook de schuld en ellende van de een het verdienmodel van de ander. De schuldenindustrie.

Saneren, de put dempen
Wat doen we intussen, zolang het bovenstaande niet is gerealiseerd? Als de schulden al zijn ontstaan en verder dreigen op te lopen tot een niet meer te beklimmen berg?
We kunnen schulden saneren, de put dempen als het kalf al verdronken is. Proberen de berg af te graven. Gehannes. Waarbij armoedeschaamte vaak in de weg staat(van rijkdomschaamte heb ik nog nooit gehoord}.

Of kwijtschelden
Als ’t helemaal uit de hand gelopen is en saneren niet meer haalbaar is, rest nog kwijtschelding. Zoals in het grijze verleden tijdens jubeljaren waarin op grote schaal door vorsten schulden kwijtgescholden werden. Mede om revoltes te voorkomen.
En zoals in 1953 de schulden van Duitsland kwijtgescholden zijn.
‘Delete & reset’, schone lei.

‘Reset’, met een schone lei beginnen

Schuldenfonds
Schuld kwijtschelden veroorzaakt echter een keten van kwijtscheldingen. Een keten die zal eindigen bij de overheid, die daarvoor een schuldenfonds kan oprichten. Een ‘bad bank’ die de slechte leningen opkoopt van de banken, de voorlaatste schakels in de keten van schulden. Het schijnt dat bij de Europese Centrale Bank hierover al wordt nagedacht.

Generatie Euro
Laat 2023 het nieuwe jubeljaar zijn. Tegelijkertijd moet “geldwijs” als verplicht vak op scholen worden ingevoerd, vanaf het basisonderwijs tot aan het laatste jaar van de middelbare school. Zo kan dan in 2035 na Generatie Z en Next Gen, de geldwijze Generatie Euro ontstaan. Een generatie die automatisch schulden weet te voorkomen.
En voorkomen is altijd beter dan genezen. Toch?

Edwin Kisman

Wat vindt u van deze column?

Lees ook de volgende columns
Geven en delen geven een goed gevoel.
Edwin Kisman, Invalshoek 1 feb 2022

Inflatie, elk nadeel heb z’n voordeel
Edwin Kisman, Invalshoek 23 dec 2022

Geraadpleegde artikelen
Schulden kosten Nederland 11 mld
Nos Nieuws, 17 okt 2014

De onhoudbare schuldenberg. Tijd voor een nieuw jubeljaar.
Diederik Baazil en Jaap Tielbeke, de Groene 13 mei 2020

Is massaal kwijtschelden de remedie tegen een nieuwe schuldencrisis?
Dirk Waterval, Trouw 20 nov 2020

Is schulden kwijtschelden de beste manier om de gevolgen van de pandemie te verhelpen?
Peter de Waard, Volkskrant 1maart 2021

De een z’n schuld is de ander z’n verdienmodel
Colin van Heezik, NRC 23 sep 2022

Wáár gaan we voor: proactief, reactief of non-actief?

Gepubliceerd op

Kiezen voor proactief betekent: vooruitzien, een langetermijn plan hebben, voortijdig handelen, maatregelen treffen, ‘just in case’ en ‘better safe than sorry’. Ben je reactief ingesteld dan laat je alles over je heen komen, handel je achteraf, naar bevind van zaken. Je denkt “we zien het tegen die tijd wel”. Je handelt na afloop van een gebeurtenis. Maar je komt wel in actie. Je bent (re)actief. Het is duidelijk wat het betekent wanneer je voor non-actief kiest.
Je keuze wordt sterk bepaald door de omstandigheden en door je persoonlijkheid. Ben je geordend of ben je chaotisch? Ben je stabiel of ben je neurotisch? Die trekken bepalen ook of je je zaakjes tijdig voor elkaar hebt of dat je voortdurend acties uitstelt tot één voor twaalf. Dan behoor je tot de groep van de procrastinators.

Klimaatcrisis: De slimste overleeft

Gepubliceerd op

De mens past zich aan, aan de wereld die hij zelf verziekt heeft. Legt zich neer bij de ‘status quo’. Darwin is aan zet.

Begin van de week werd door Nederland de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 gefaciliteerd. Een reeks online evenementen die over de hele wereld gestreamd werden. Bedoeld om te inspireren en om oplossingen te tonen voor het klimaatprobleem. Wereldleiders op een scherm aan het woord.

Charles Darwin

Aanpassing
‘Adaptation’, dat wil zeggen aanpassing aan de veranderende klimaatomstandigheden. Droogte, hitte, stormen, overstromingen en bosbranden. De tering naar de nering zetten. Is de strijd opgegeven? Niet oorzaken van de crisis wegnemen zoals de overbevolking en de uitputting van de grondstoffen, maar accepteren? Meegeven als een judoka? Om op het geschikte moment toe te slaan? Als dat zou kunnen.

Darwin
De vraag is niet welke mens, maar welke mensheid zal overleven. Dat zal die zijn die het beste is aangepast aan de veranderde aarde. The Fittest. Lukt dat niet dan is het einde verhaal. De heerschappij wordt overgenomen door octopussen, zoals ik eerder schetste.

Korte termijn denken
Wat staat in de weg? Gedrag, mindset. Een gedragsverandering die de klimaat- en grondstoffenproblemen moet oplossen is moeilijk voor elkaar te krijgen. Dat is niet vreemd. Ondanks het feit dat de meeste mensen deugen, zoals Rutger Bregman beweert, lukt het niet de massa tot anders handelen te krijgen. Op wat langere termijn denken dan de neus lang is lukt nog steeds niet. ‘Adaptation’ is ook korte termijn denken.

Evolutionaire verklaring
Dat is niet vreemd. We zijn nog steeds voorzien van het brein van de jager-verzamelaar. Ook dat is niet vreemd, want pas 12.000 jaar geleden veranderde de leefwijze van de mens, van rondtrekkende jager naar gesettelde boer. Dat is volgens de evolutionair psycholoog Mark van Vugt, minder dan 1% van de de menselijke geschiedenis. Zo snel verander je niet. Lees zijn boek “Lucy, Darwin & Lady Gaga”. We zitten dus nog steeds met het brein van die jager-verzamelaar. We denken nog steeds als onze voorouders. Korte termijn. Hoe overleef ik de dag van vandaag? Waar haal ik m’n eten? Wat beweegt daar in die struiken? Wordt ik straks niet opgegeten? Het ruikt hier naar de dood. Vluchten, wegwezen. Snel. Snel.

Ver van m’n bed
De gevolgen van een klimaatcrisis zijn te ver van ons bed. Beelden van smeltende ijskappen slaan niet aan, muren van sneeuw die in zee plonzen evenmin. Een vulkaaneruptie met grijze wolken tot 6 km hoogte, Jogyakarta zondag? Zielig voor die mensen daar. Gedragsverandering. Een onbegonnen taak. Zelfs als het gevaar vlakbij komt. Corona. Persconferenties met Irma Sluis. Leuk vermaak. Een knaller met 8 miljoen kijkers. Top. Maar lockdown, avondklok, anderhalve meter afstand. Ho maar. De Britse variant van covid-19 die het menselijk afweersysteem weet te ontlopen. Nog een voorbeeld van Darwins ‘Survival of the Fittest’. Een nieuw gevaar. Niet gevaarlijk genoeg?

Met de neus op het gevaar
De hedendaagse mens komt pas in beweging als het water op de tweede verdieping bij hem binnenkomt, als de modderstroom bij hem voor het huis langskomt, als de as van de vulkaan zijn tuin grijs bedekt, als de rode gloed van een snel naderende komeet de hemel kleurt. Handen op de oren, en wachten op de klap. Wat werkt? Confronteer de mens direct met het gevaar. Letterlijk de neus op de feiten drukken. De complotdenker geen kans op ontsnapping geven. Essentiële reizen naar rampgebieden organiseren. Huizenruil naar een huis dat onder water staat, letterlijk.

Preventie vóór adapatie
Als dan de mensheid toch tot inkeer komt en tot aanpak van het kernprobleem overgaat dan zou je daarin drie niveaus kunnen onderscheiden. Een triage.

Macro
Globale gecentraliseerde aanpak. Preventie in plaats van cureren aan symptomen. Niet zwerfvuil in de oceanen opruimen maar voorkomen dat het daar komt. Een politiek probleem

Meso
Technologische oplossingen. Streven naar het ultieme doel, het perpetuum mobile, dat werkt zonder influx van energie. Alternatieve energiebronnen (fusiereactor, met waterstof als transportabele energieaccu). Het rendement van recycling verhogen tot 100%. Regionale aanpak.

Micro
Individuele aanpak. Regionaal aangestuurd. Gedragsverandering. Consumentisme vaarwel. Minder gebruiken, langer gebruiken, afval voorkomen.

Wat komt er uiteindelijk uit CAS 2021?
Goedbedoelde intenties? Vrijgemaakt geld dat niet besteed wordt. Een lappendeken van maatregelen, die niet voldoen aan Kritische Succes Factoren. De belangrijkste: een centrale regie door een globaal leiderschap. Een vergeefse poging die verzandt in nationalisme? Lang leve de overlever. De ‘ fittest’: de octopus, die het stokje overneemt van de dinosaurus ‘homo sapiens’, de verstandige mens.

Edwin Kisman

 

 

Aanbevolen leeslijst, eerder gepubliceerde blogs

Over historische extincties en de ‘ man-made extinction’ in het antropoceen
Apocalypse Magazine. Een eigentijds klimaatblad
27 sep 2019

Over de existentiële risico’s en de overlever, de octopus
Apocalypse Magazine wordt Apocalyps Nu!
4 okt 2019

Over de Kritische Succes Factoren voor een redding
Apocalypse 3. Als lemmingen naar de afgrond
17 okt 2019

Over het pendelen tussen corona en stikstof
Journal of Apocalypse Science (JAS). Corona en Stikstof onder één dak
3 juli 2020