Tijdschriften maken bij tegenwind

Lezers consuminderen, oplages dalen, advertentieomzetten lopen terug. Uitgevers gaan noodgedwongen op zoek naar snelle saneringen vaak voordat ze besluiten tot verandering van de strategie.
Ze proberen de tering naar de nering te zetten en daarbij schade op lange termijn te vermijden. Een catharsis, waaruit een tijdschrift herboren tevoorschijn zou kunnen komen.

Een zuivering die normaliter regelmatig uitgevoerd zou moeten worden. Preventief onderhoud. Wildgroei snoeien, de vorm restaureren. ‘Pruning‘.

Wat te doen als de marges dalen?


Ik heb eens in een crisissituatie bij een tijdschriftengroep een workshop georganiseerd over bezuinigingen, waaraan alle medewerkers deelnamen. De opdracht was de kosten zo ver mogelijk terug te dringen.

Een sessie ‘creative problem solving‘. Het resultaat was een reeks effectieve en tegelijkertijd geaccepteerde oplossingen (die verder gingen dan ik had durven voorstellen), ‘commitment‘ bij de groep en een nieuw elan.

Daaruit blijkt dat bezuinigingen allereerst betrokkenheid en een gevoel van medeverantwoordelijkheid vereist van het hele team dat het blad maakt: zowel ‘top’ als ‘down’. Die ontstaat door gezamenlijk het probleem aan te pakken.

Kostenbewustzijn
Zorg daarnaast voor kostenbewustzijn bij alle teamleden. Dat vereist inzicht in de kosten. Wees dus open, geef iedereen voldoende informatie en maak de operatie transparant. Hoe kan je iemand verantwoordelijk stellen voor bezuiniging als hij de kosten niet kent? Stel voor het volgend jaar gezamenlijk de begroting op. Dat schept betrokkenheid en levert veel nuttige input.

Hoe voorkom je daarbij dat de maatregelen het product op lange termijn schaden? Een belangrijk uitgangspunt is de doelstelling van het blad (de ‘mission statement‘). Het convenant met de lezer.

Wat is de afspraak over wat je levert? Onderbied je die, dan loop je gevaar. Kom je daarentegen tot de conclusie dat je (al jaren) teveel hebt geboden, dan is dat je eerste veilige kans om kosten te besparen. Dus: heb je meer pagina’s geleverd, meer kleur gebruikt en beter papier gebruikt dan nodig was?

Aan de slag
Vervolgens kan je de volgende stappen nemen.

 • Kies de projecten en processen die je wilt aanpakken. Stel vast welke criteria je daarbij hanteert (rendement, strategisch belang). Als je teveel hooi op je vork dreigt te nemen, kies dan een “top 5” of een “top 10”.
 • Inventariseer per onderdeel de relevante kostenposten. Wat zijn, per post, de besparingsmogelijkheden? Bereken wat die opleveren en bepaal wat het effect ervan is op de omzet; tast het een strategisch belang aan?
 • Selecteer vervolgens de meest aantrekkelijke en effectieve maatregelen. Hanteer daarbij de regel dat twintig procent van de maatregelen tachtig procent van het effect kunnen leveren
 • Stel een actieplan op voor invoering van de besparingen (wat, wie, wanneer?)

De lange termijn
Op lange termijn is het allereerst van belang bij het hele team een ‘mindset‘ te creëren die gericht is op rendement in plaats van op omzet.

Vervolgens is procesverbetering aan de orde. Die kan veel kostenbesparingen en tijdwinst opleveren. Analyseer al de processen in je uitgeverij: redactie, verkoop, ICT, marketing. Zijn er overbodige stappen, is er sprake van ‘rework’. Is er te automatiseren?

Tenslotte kan een productaanpassing het definitieve antwoord op gewijzigde marktomstandigheden zijn. Zoals een weekmagazine vervangen door een weekkrant en een maandblad, of een weekblad vervangen door een veertiendaags blad. Of het accent verleggen naar online. Of helemaal digitaal gaan.

Maar zulke ingrepen vragen een langere adem en dienen volledig rekening te houden met de behoeften van je markt.

Alleen een win-win situatie houdt stand.

Besparingstips

 • Gebruik lichter papier, dat scheelt in de verzendkosten.
 • Trim het formaat enkele mm’s, als dat een lagere trap in je periodiekentarief scheelt. Het is nauwelijks te zien en bovendien zullen lezers begrip hebben voor vermindering van het papiergebruik.
 • Neem licenties op vergelijkbare buitenlandse bladen. Vertaal goede artikelen.
 • Maak niet méér dan het afgesproken aantal pagina’s.
 • Zorg ervoor dat iedereen de raamcontracten kent. Wissel informatie uit over de inkoopprijzen van tekst, beeld en opmaak.
 • Overleg met productie over de meest efficiënte indeling.
 • Zoek op internet naar besparingstips (‘Making magazines, on a shoestring‘, ‘Cover design on a small budget‘ etc).

Edwin Kisman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *