Vitale Groene Stad

Vitale Groene Stad vormt een verdieping bij Vitale Stad

Inspiratiebron voor infra, bouw, groen’ is de ondertitel van Vitale Groene Stad, een nieuw vaktijdschrift waarin het belang van een groene woon– en werkomgeving centraal staat. Het richt zich op overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen stedelijk gebied.
Vitale Groene Stad is een uitgave van Entente Florale Nederland, in samenwerking met Elba Media, dat zich de grootste uitgeverij op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling noemt.
In 2006 nam Elba Media de titel De Vitale Stad over van Reed Business. Deze titel begon ooit als een uitgave van Kluwer. Desgevraagd antwoordt Edgar van Eekelen, uitgever van Vitale Stad, dat Vitale Groene Stad niet de opvolger is van Vitale Stad. “Het is eerder een verdieping. Waar Vitale Stad stilstaat bij de integrale stad (sociaal-economie-fysiek), staat Vitale Groene Stad stil bij het belang van groen voor de stad. Daarom is Vitale Groene Stad ook bedoeld voor groenbeheerders, landschappers en hoveniers.”
Opmerkelijk is dat bij de Nijmeegse uitgeverij NWST NeWSTories recent eveneens een nieuw vaktijdschrift verscheen met de toepassing van stedelijk groen als redactioneel thema. Zie de post ‘NWST NeWSTories blijft niches vinden’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *