Westerse mensen doen vaak maar één ding tegelijk

Cultuurverschil

Westerse mensen, we hebben het dan over mensen in Noordwest-Europa en Noord- Amerika. Zij laten hun zakelijke en sociale leven, ja zelfs hun seksleven bepalen door de tijd als een ééndimensionale lineaire grootheid, ook wel monochronische tijd genoemd.

Westerse Monochronisten
Zulke ‘M-type’ mensen zien hun activiteiten doorgaans niet in een context, als deel van een groter geheel. Bij onvoorziene (vaak onvermijdelijke) storingen krijgen ze vaak een gevoel van stress, raken in paniek. Echte aandacht voor anderen is in kloktijd vaak niet te plannen en daar komen veel M-type mensen dan ook weinig aan toe.

Tijd als spiraal

Polychronisten zien tijd als een spiraal
Polychronische mensen (in Zuid-Europa, Latijns Amerika en delen van Azië) ervaren tijd als een spiraal, waarbij gebeurtenissen en herinne- ringen niet worden achtergelaten, maar regelmatig herbeleefd, en wel op een volgend niveau. Zij zijn zich voortdurend bewust dat hun activiteiten deel uitmaken van een groter systeem.

P-type: andere prioriteiten P-type mensen kunnen meer dingen tegelijk doen. Zij vinden het onderhouden van persoonlijke relaties belangrijker dan het volbrengen van taken. Regelmatig veranderen zij plannen en afspraken, vaak tot ergernis van M-type mensen met wie zij omgaan. Omgekeerd kunnen P-type mensen zich storen aan M-types die niet eerst aandacht besteden aan persoonlijk contact, maar meteen zaken willen doen.

Cultuur en persoonlijkheid bepalen
Of je een M-type dan wel een P-type mens bent hangt niet alleen af van de cultuur waarin je bent grootgebracht, maar ook van je persoonlijkheidstype.

Henk van ’t Klooster

Wat vond u van deze column?Literatuur
Edward T. Hall, 1981
Fons Trompenaars & Charles Hampden-Turner, 2010

2 reacties

  1. De vraag Nature or Nurture is hiermee in het midden gelaten. Hoe moet ik het nu aanpakken bij mijn kinderen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *